Thursday, May 11, 2006

Koninklijk ?


Zo lang we in Nederland hebben gewoond hebben we nooit echt Koninginnedag gevierd. Jan en Isabella de Jong (zoon Simon zit bij Floris in de klas) hadden ons uitgenodigd om bij de Nederlandse Club Koninginnedag te vieren. Dit werd gevierd met een uitgebreide lunch op het wine-estate Groot Constantia in Kaapstad. Allemaal zoveel mogelijk oranje aan en aan het begin gezamelijk het Wilhelmus gezongen. Waren weer even echte Nederlanders.
Floris kwam nog een jongen uit zijn klas tegen. Alvin heeft een Keniaanse moeder die met een Nederlander getrouwd is. Alles bij elkaar gezellig, lekker eten een glaasje wijn en ook weer leuke nieuwe mensen ontmoet.


Zoals de meeste wel weten is Z-Afrika een republiek. Toch is er wel het nodige "koninklijk" in dit land. Op de loonlijst van de gezamelijke Provinciale en Lokale overheden staan 11 koningen. Dit zijn de koningen van de diverse stammen oa de Zulu's. Deze koningen, die volgens een artikel in een Z-Afrikaans weekblad geen formele taak omschrijving hebben, krijgen elk jaarlijks een salaris van R 479.469,00 (ca. E 64.000,00). Het koninklijk huis van KwaZulu-Natal met Zulu koning Goodwill Zwelithini krijgt jaarlijks R 31.4 miljoen voor het onderhoud van de koninklijke paleizen, de 5 Zulu koninginnen, opleiding van de koninklijke familie en algemene diensten. De 5 koningen in de Eastern Cape, een van de armste provincies van het land met een werkeloosheid van ca. 70%, hebben elk een BMW X5 gekregen (tenminste een goede smaak mbt auto's) en de voorzitter en zijn assistent van "the House of Traditional Leaders" elk een BMW X3. Leasekosten per jaar R 1.5 miljoen. Twee dagen na aflevering reden 2 koningen al een gezamelijke schade van R 40.000,--! Naast deze koningen zijn er in het hele land nog 771 Inkosi's (chiefs) die elk R 115.085,-- krijgen en 3.029 hoofdmannen of junior chiefs die elk goed zijn voor R 26.567,--. De totale kosten voor dit alles zijn op jaarbasis R 174 miljoen (ca. E 23,5 mlj). De koningen zijn een symbool voor hun stammen en kunnen derhalve een belangrijke rol vervullen voor hun achterban, eea volgens hun woordvoerders. Deze zeggen ook "hoe kunnen de mensen trots zijn op een arme koning"? Het artikel eindigt met de opmerking: In een onderontwikkeld land met een groot te kort aan huizen, slechte gezondheidsvoorzieningen en waar kinderen nog steeds moeten leren onder een boom, zijn de kosten voor het in stand houden van een traditioneel systeem wel erg overdreven.
Dus zullen wij het maar bij onze jaarlijkse koninginnedag viering houden. Lang leve de Koningin!

No comments:

Post a Comment